Teamutvikling

«Teamene med et høyt trygghetsnivå leverer best resultater.»

Teamutvikling i BErgen og omegn

Teambuilding med hensikt

Noen har kanskje opplevd kritiske innvendinger når man har lansert ideen om å kjøre teambuilding med bedriften, avdelingen eller gruppa. Eller kanskje dere vurderer teambuilding, men er usikker på hva dere kan få ut av det? Vi tror litt av grunnen for det er at teambuilding er blitt et utvannet begrep. 

Det lurt å tenke over hva en ønsker å få ut av samlingen. Er det å ha det gøy og skape engasjement eller er ønske å jobbe med miljø eller produktivitet? Det ene er ikke bedre enn det andre sånn vi ser det, men samlingene kan se nokså forskjellige ut. Derfor har vi begynt å bruke begrepet teamutvikling om teambuilding der fokuset er å bli bedre sammen.

Skal en ha det moro mener vi øksekasting fungerer kjempe bra! Og vi anbefaler lagkonkurranser inspirert av teamutvikling når målet er å skape engasjement og trivsel. 

Er målet å ha gode samtaler om tema som samhandling, respekt og åpenhet er teamutvikling riktig valg.

Tilbakemeldingen fra gjengen er at dette var et proft opplegg som var veldig gøy å delta på! Vi vil anbefale dette videre til resten av folkene i Knowit.

Morten Risnes Engelsen – Knowit Consulting

Vekst og samhold

Aktiv teamutvikling

Teamutvikling er en teambuildingsaktivitet der gruppen sammen løser fem engasjerende samarbeidsøvelser. Hele gruppen må jobbe sammen for å løse de varierte øvelsene. 

De praktiske teambuildingsøvelsene får frem mekanismer en kan kjenne igjen fra arbeidshverdagen. For eksempel er det gjerne noen i gruppen som ønsker å ta seg god tid til å planlegge, mens andre vil sette i gang med oppgaven umiddelbart. 

Instruktøren forklarer og gir kontekst til de ulike øvelsene. På den måten får vi gjennom praktiske øvelser skapt en trygg setting for å snakke sammen om utfordringer som påvirker arbeidshverdagen: 

– Tidspress
– Kommunikasjon
– Planlegging og gjennomføring
– Inkludering
– Tillit 

Mot slutten av aktiviteten blir det gitt tid til å gå sammen i mindre grupper for å finne to-tre momenter en ønsker å ta med seg videre. Vi avslutter i plenum med høre momentene fra alle gruppene.

«Generelt finnes det ofte utrygghet i et team. Det gjør at at teammedlemmene trår litt forsiktig og ikke får spille sitt instrument eller rolle, skikkelig godt. Google har gjort nyere forskning på dette området, som er veldig anerkjent, som viser at de teamene med et høyt trygghetsnivå leverer best resultater.»

Ørjan Hummelsund
CEO & Partner
Human AS

Aktivlæring i Bergen og OmeGN

Hva er egentlig teamutvikling

Vi jobber med alle typer grupper og liker å legge til rette for gode felles opplevelser. Vår erfaring er at samarbeidsøvelser skaper en trygg og jordnær setting for å prate om både styrker og utfordringer en opplever som team.

Teamutvikling med Hjelpemiddelservice

Teamutvikling med Hjelpemiddelservice

Teambuilding med Kommunal hjelpemiddelservice Det er en reflektert og hardtarbeidende gruppe vi møter tidlig lørdag morgen for teambuilding.…

Prestasjonskultur og teambuilding

Prestasjonskultur og teambuilding Bygg en Prestasjonskultur og Styrk Teamet Vi har gleden av å ha Ørjan Hummelsund, CEO…

Hva ønsker dere å oppnå?

Vi kommer gjerne med et forslag til hvordan en teamutviklingssamling kan se ut

Kontaktskjema

Vi er opptatt av at din opplevelse med oss skal være god

Send oss en henvendelse

Vi gleder oss til å høre fra deg! Du får normalt svar samme dag

"*" indicates required fields

Ditt navn*
Nyhetsbrev
Kan vi få lov å sende deg relevant informasjon om nye produkter, tjenester og tilbud en gang i blant?