Teambuilding med Kommunal hjelpemiddelservice

Det er en reflektert og hardtarbeidende gruppe vi møter tidlig lørdag morgen for teambuilding. Vi merker at humøret deres er på topp etter en god natts søvn og deilig frokostbuffet på Panorama hotell & resort Kommunal hjelpemiddelservice leverer hjelpemidler til eldre og unge i Bergen kommune. De leverer, henter og gjennomfører service på alt som lånes ut av NAV og Bergen kommune. Et stort antall rullatorer, rullestoler og andre hjelpemiddel hver eneste ukedag. Bare i år har de levert ut hjelpemidler for over 60 millioner kroner. Hvor mange er de? 13 stykker. – Hva jobber dere med? Vi hjelper alle hjemmeboende i Bergen kommune med hjelpemidler og velferdsteknologi, sier leder Kjerstin Eikrem. De legger til rette for aktivitet og mestring for hjemmeboende, slik at eldre og andre brukere kan bo hjemme lengre og trygt. – Hvor holder dere til? Vi har base på Hjelpemiddelhuset på Kokstad, svarer Kjerstin. Der har vi fått flotte nye lokaler, legger hun til. De flyttet inn for mindre enn et år siden og skal vi tro statistikken har de nok å gjøre. – Leverer dere mye hjelpemidler? I år har vi levert ut 7 200 antall enheter for NAV, forklarer Geir Kvalvåg som har ansvar for daglig drift. I tillegg kommer alle enhetene på korttidsutlån fra Bergen kommune. De har doblet antallet utleveringer fra i fjor. Vi opplever et vanvittig trykk. Dobbelt så mange leveringer betyr dobbelt så mange hentinger, dobbelt så mange servicetimer og minst dobbelt så mange telefoner, forsetter han. De fire som tar telefonen har svart 9 200 inngående telefoner så langt i år. Tross den enorme pågangen har vi levert ut i samme tempo som i fjor, påpeker han. – Er dere sliten? Vi merker tempoet og det er grunnen for denne samlingen, svarer Geir. Med det store presset som har vært på gruppen i år var det et behov å komme sammen, puste ut og legge en plan for fortsettelsen, legger Kjerstin til. – Pleier dere å ha samlinger med overnatting? Det eneste faste vi har er en julelunsj, sier Geir og smiler. Så dette er vår første fagdag. Når vi spør om det gav mersmak svarer de sammen at dette var positivt for gruppen. – Hvorfor valgte dere Panorama? Jeg har deltatt på flere ledersamlinger her på Panorama, svarer Kjerstin. Det er en ro her ute som er vanskelig å få i byen, forklarer hun. – Var teambuildingen nyttig? Ja, det var både kjekt og belysende, svarer Kjerstin. Særlig oppgavene med tennisballene og flaskene. De belyser dette med å jobbe sammen under tidspress på en god måte. Vi må tenke gjennom hvordan vi kan håndtere alle de ekstra telefonene som kommer inn uten å stresse hverandre opp, tilføyer hun. Vi er overrasket over at en så liten gruppe klarer å levere ut, holde kontroll på, hente inn igjen, reparere alle hjelpemidlene i Bergen kommune. De gjør en fantastisk jobb for byens eldre og de mange andre som trenger hjelpemidler og teknologi for en god og trygg hverdag.

Our Blog

Teamutvikling med Hjelpemiddelservice

Det er en reflektert og hartarbeidende gruppe vi møter for teambuilding. Humøret er også på topp, men det er jo ikke så rart etter en god natts søvn og en tiltalende frokostbuffett på Panorama hotell & resort.

Hva jobber dere med?

– Vi hjelper alle hjemmeboende i Bergen kommune med hjelpemidler og velferdsteknologi, sier leder Kjerstin Eikrem. 

– Vi legger til rette for aktivitet og mestring for hjemmeboende, slik at eldre og andre brukere kan bo hjemme lengre og trygt. 

Leverer dere mye hjelpemidler?

– De har doblet antallet utleveringer fra i fjor. Vi opplever et vanvittig trykk. Dobbelt så mange leveringer betyr dobbelt så mange hentinger, dobbelt så mange servicetimer og minst dobbelt så mange telefoner. Vi merker tempoet og det er grunnen for denne samlingen. Med det store presset som har vært på gruppen i år var det et behov å komme sammen, puste ut og legge en plan for fortsettelsen, legger Kjerstin til.

Pleier dere å ha samlinger med overnatting?

– Det eneste faste vi har er en julelunsj. Så dette er vår første fagdag.

Hvordan opplevde dere sesjonen med oss med fokus på teamutvikling?

– Ja, det var både kjekt og belysende, svarer Kjerstin. Særlig oppgavene med tennisballene og flaskene. De belyser dette med å jobbe sammen under tidspress på en god måte. Vi må tenke gjennom hvordan vi kan håndtere alle de ekstra telefonene som kommer inn uten å stresse hverandre opp, tilføyer hun.