Bygg en Prestasjonskultur og Styrk Teamet

Vi har gleden av å ha Ørjan Hummelsund, CEO og Partner i Human AS, på besøk på vårt kontor i Gründerparken på Straume. Han vil dele verdifulle innsikter om å skape en prestasjonskultur og fasilitere teamutvikling.

1. Hvordan implementerer man endringer i et team?
– Alle team er forskjellige, så det er ikke et svar på det. Det kommer veldig an på målsettingen med det teamet. Hva teamet er der for? Hvordan leverer de i forhold til målsettingen? Teamet er der for en grunn.

– Noen ganger kan det handle om at man må bli tryggere i teamet, finne gode og smarte måter å jobbe sammen. Bruke forskjelligheten til hverandre bedre. Andre team igjen er kanskje for like. Da må vi se hva som kan gjøres for større mangfold og dynamikk.

Kommunikasjon er også alltid et tema som kommer opp i samspill. Det kan være mange ulike områder en må jobbe med.
Det er veldig situasjonsbasert, tenker jeg, og ikke «one size fits all» Derfor skreddersyr vi alle sånn prosesser. Så gjør vi selvsagt noen ting som vi mener er generelt er bra for å bygge team, men hver gruppe er anerledes.

2. Hva er typiske utfordringer dere møter i team?
– Generelt finnes det ofte utrygghet i et team. Det gjør at at teammedlemmene trår litt forsiktig og ikke får spille sitt instrument eller rolle skikkelig godt. Google har gjort anerkjent forskning på dette området som viser at de teamene med et høyt trygghetsnivå leverer best resultater.

3. Hvordan jobber man med trygghet i team?
– En må bli bedre kjent. Jobbe med anerkjennelse- og tilbakemeldingskultur og se på hvordan vi kommuniserer med hverandre. Ofte må en skape bedre rammer for kommunikasjon. Noen ganger trår noen utenfor, noe som kan skade tryggheten i teamet.

– Det er vanligvis ingen quick-fix rundt dette, men med litt langsiktig arbeid kan vi være med å bidra til økt trygghet. Samtidig må dette være forankret i teamet og drevet fram av leder. Da kan det virkelig bli bra.

4. Har teambuilding en plass i moderne organisasjoner?
– Ja, det har det. Det vi gjør og det Sotra Villmarksenter gjør skjer på en annen arena enn der organisasjonen er i hverdagen. Vi er jo noen ganger inne i hverdagen og observerer, men stort sett er det en gjør av trening noe som tar plass ved siden av arbeidet. Det har jo selvfølgelig sine svakheter, men det er den måten en kan øve på.

– Praktisk teambuilding legger til rette, selv om det er i skogen eller en annen setting, til å jobbe med de områdene en skal forbedre i en trygg arena. Det er en god måte å eksponere gruppen for ulike press. Som regel ser vi de samme mekanismene tre frem, men i en trygg og ufarlig omgivelse. Så kan vi ofte enkelt relatere disse mekanismene til arbeidshverdagen gjennom litt tid til refleksjon. Det kan være med å skape trygghet i gruppen. Å erfare og gjøre ting sammen har og en egenverdi.

Ørjan har brukt yrkeslivet på å jobbe med organisasjoner og næringsliv og det synes. Han er kompetent og engasjert når det kommer til teamutvikling og lederutvikling. Dette har vi førstehåndserfaring med gjennom vårt tidligere samarbeid med Human AS om lederutviklingskonseptet Elements.

Del med andre

Teamutvikling

Er du interessert i å lære mer om hva Sotra Villmarksenter tilbyr innenfor teamutvikling til bedrifter i Bergen og omegn?