Hvorfor teambuilding?

Kanskje vurderer du teambuilding, men står litt på nippen?

Under har vi listet opp fordeler med teambygging, samt grunner til…

Hvorfor driver vi med teambuilding?

Harrison Snow er en av kjempene innen teambyggingssfæren. Han sier følgende om teambyggingsprogram som består av aktiviteter:

Produksjon av kvalitetsprodukter på toppnivå krever samarbeid på arbeidsplassen. Når folk arbeider sammen i en hjelpsom stil er effekten stor. Produktivitet, innføring av nye ting, kvalitet, så vel som hvor godt arbeiderne trives med arbeidet, blir mangedoblet.

Mange bedrifter bruker teambyggingsprogram for å få til en ånd av gjensidig hjelp i deres organisasjonskulturResultatene av et teambyggingsprogram viser høyere produktivitet, færre som overdrar arbeid til andre, og et bedre arbeidsmiljø.

Samarbeid er ikke bare noe som skjer. Et team er ikke et team bare fordi en gruppe er gitt den betegnelsen.

Den lederen som går inn til en gruppe, veiver med armen, og sier: «Bevis at dere er et team.» Han vil gjerne få et bevis, men neppe på at de er et team. Det som virkelig viser at et team er et team er et at de har et felles mål. Gjennom kommunikasjonen og lederskapsferdigheten fra alle deltakerne i en organisasjon, både ansatte og ledere, vil teamet lykkes bedre.

Teambuilding gjennom tradisjonell forelesning setter folk i stolene der alle ser i samme retning, mens en person forteller hvordan et team skal arbeide. Noe læring skjer nok gjennom dette. Men sjelden vil det gi noen merkbar forandring i folks holdninger og måter å arbeide på gjennom en slik læremåte.

Teambyggingsprogram ute i naturen har en annen innfallsvinkel. Det består av to komponenter; aktivitet og refleksjon. Deltakerne lærer gjennom å gjøre en aktivitet og så reflektere over hva som skjedde. I tillegg får dere profesjonell tilbakemelding fra våre erfarne instruktører som prøver å linke det dere har erfart inn i deres arbeidshverdag.

Kontakt oss om teambuilding

Vi har mange ulike muligheter og alternativ for deg vedrørende teambuilding og ønsker å hjelpe å finne en løsning tilpasset dine unike behov og ønsker.

Kontaktskjema

Vurderer du teambuilding i Bergen med din bedrift? Få tilsendt et uforpliktende tilbud

Send oss en henvendelse

Vi gleder oss til å høre fra deg! Du får normalt svar samme dag

"*" indicates required fields

Ditt navn*
Nyhetsbrev
Kan vi få lov å sende deg relevant informasjon om nye produkter, tjenester og tilbud en gang i blant?