Om teambuilding

Teambuilding oversettes direkte som lagbygging. Begrepet teambuilding er svært utvannet og brukes i dag om alle typer aktiviteter som man gjør sammen som kollegaer. Alt fra Olabil-konkurranse til å hoppe i fallskjerm eller gå en tur i skauen. Vi på Sotra Villmarksenter skiller likevel mellom teambuilding og teamaktiviteter. Olabilkonkurranse og tur i skauen passer normalt bedre som teamaktivitet en teambuilding. Fallskjermhopping kan en sjelden gang passe som teamaktivitet, men for de fleste team er det en dårlig idé som teamaktivitet.

Teambuilding er, ut fra vår erfaring, øvelser som legger til rette for at teamet snakker åpent, ærlig og konstruktivt om samarbeid. Vi åpner ikke for konkurranse i en slik teambuildingssetting fordi det bygger ikke opp under dette.

Teamaktiviteter retter fokuset på å ha det kjekt sammen gjennom konkurranser og øvelser der alle i teamet kan delta. For de fleste grupper anbefaler vi derfor ikke «ekstreme» aktiviteter som fallskjermshopping eller klatring. I de fleste gruppe vil ikke alle kunne eller ønske å delta i sånne aktiviteter – altså ikke en teamaktivitet. Skulle alle likevel ha lyst å hoppe i fallskjerm eller gå å klatre, så er det jo en kjempe kjekk ting gjøre sammen!

Teambuilding med Sotra Villmarksenter
Vi har lang erfaring med teambuilding for voksne og barn. Opplegget vårt er godt utprøvd og har vist seg slitesterkt. Gjennom praktiske samarbeidsoppgaver tar vi opp grunnleggende utfordringer for et hvert team:

  • Verbal og nonverbal kommunikasjon
  • Planlegging
  • Åpenhetskultur
  • Informasjonsflyt
  • Tillit
  • Samarbeid under tidspress


Teambuilding i skolen?

Teambyggingsøvelser har lenge vært brukt i sammenheng med barn og unge i USA. Først nå kommer ideen om å bruke teambygging i skolen i Norge. Vi har spurt oss selv hvorfor denne læringsmåten kun skal være forbeholdt voksne folk i arbeidslivet, når den bygger på velkjente prinsipper i skolen som; læring gjennom lek og «learning by doing.»  Teambyggingsøvelser er ypperlig til bruk i klassemiljøutvikling. Derfor synes vi at du skal ta med dine kollegaer til Sotra Villmarksenter. La turen være først og fremst være for å utvikle miljøet blant lærerne. Men ta med deg prinsippene tilbake til klassen. Finn på egne øvelser som passer aldersgruppa i din klasse. Kanskje vil du se at kulturen for samardbeid forandrer seg helt…

Går det an å lære noe samtidig som man har det gøy?
Javisst. Vi har laget en teambyggingsløype med kjekke praktiske aktiviteter som alle, uansett alder, kan delta i. Her vil deltakerne få fysiske og psykiske utfordringer de må løse i lag. Gjennom øvelsene, vil en forstå hva som er de grunnleggende elementer for samarbeidsutvikling. Responsen vi har fått fra de som har vært gjennom løypa er utrolig positiv – les noen av tilbakemeldingene vi har fått her.