april 2015 - Sotra Villmarksenter

Konferanselavvo

23.04.2015
|
0 Kommentarer
|

Tenk deg at konferansestolene er byttet ut med trebenker og skinnfeller. I stedet for hvitmalte vegger og glass er du omgitt av trær, skog og natur. Susing fra ventilasjonsanlegget er erstattet av fuglekvitter og naturlig stillhet.

I stedet for oppgaver på et papir blir deltakerne utfordret til refleksjon gjennom praktiske oppgaver.

Se vår omtalt i VNR

http://www.vnr.no/konferanselavvo-i-skauen […]